تاریخ های مهم

مهلت ارسال  کامل مقالات:16 آبان1392

اعلام نتایج داوری:25 آبان 1392

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :همزمان پذیرش مقالات حداکثر30 آبان

زمان برگزاری: 14 آذر ماه 1392

هزینه ثبت نام و حضور در همایش

برای اینکه هر مقاله بتواند در همایش ارائه شود ، حداقل یک نفر از نویسندگان آن مقاله می بایست در همایش ثبت نام نماید، خدمات ارائه شده به ثبت‌نام کنندگان حضوری همایش شامل هزینه داوری مقالات، حضور در سخنرانی‌ها و ارائه مقالات، پذیرایی میان وعده صبح ، نهار و میان وعده عصر، ارائه بسته همایش، گواهینامه (در صورت دارا بودن مقاله پذیرفته شده بانام تمامی نویسندگان و فقط برای فرد ثبت نام کننده) و سی دی مجموعه مقالات، همچنین در مورد ثبت‌نام کنندگان غیرحضوری خدمات همایش شامل هزینه داوری مقالات، صدور گواهینامه بانام تمامی نویسندگان و فقط برای فرد ثبت نام کننده ، سی دی مجموعه مقالات و هزینه ارسال بسته های پستی با پست سفارشی تنها برای فرد ثبت نام کننده خواهد بود. گواهی نامه وسی دی پژوهشگران غیرحضوری مجموعه مقالات 15 روز بعداز همایش برای افراد غیر حضوری از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد.

هزینه مقالات بعد از داوری و پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد.

دانشجویی حضوری:85 هزار تومان       

 آزاد، هیئت علمی، اساتید حضوری :95 هزار تومان

دانشجویی غیر حضوری: 67 هزار تومان        

آزاد،هیت علمی،اساتیدغیرحضوری: 77 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای بیش از یک مقاله ثبت نامی به ازای هر مقاله 35 هزار تومان